9. a 2. teden

Pozdravljeni, objavljene so zadolžitve za obe uri ta teden. V kolikor želite, mi lahko fotografije od obeh ur pošljete skupaj do petka, 27. 3. To v e-sporočilu tudi zapišite.

9. a GEO, 24.3.2020

POVRŠJE, PODNEBJE IN RASTLINSTVO PREDALPSKIH POKRAJIN

V zvezek odgovori na spodnja vprašanja. Odgovore najdeš v učbeniku pod poglavjem »Površje, podnebje in rastlinstvo Predalpskih pokrajin«.

 • Kako delimo Predalpske pokrajine? (Prepiši si podrobno delitev.)
 • Kaj je značilno za površje in kamninsko zgradbo Predalpskih pokrajin?
 • Katero podnebje prevladuje v Predalpskih pokrajinah?

V atlasu poišči:

 • pokrajine, ki sestavljajo Zahodno Predalpsko hribovje.
 • reko Sočo,
 • reko Soro,
 • vrh Porezen,
 • vrh Blegoš,
 • Posavsko hribovje,
 • reko Savo,
 • vrh Kum,
 • Pohorje,
 • Strojno,
 • Kozjak,
 • Dravsko dolino,
 • Mislinjsko dolino,
 • Mežiško dolino,
 • Zgornje Savinjsko dolino,
 • Šaleško dolino,
 • Slovenjgraško kotlino,
 • Dravo,
 • Mislinjo,
 • Pako,
 • Savinjo,
 • Ljubljansko kotlino,
 • Celjsko kotlino.

Preberi si o Pohorskih visokih barjih.

Fotografijo odgovorov na vprašanja pošlji na moj e-poštni naslov do 25. 3. do 18.00.

Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: POVRŠJE, PODNEBJE IN RASTLINSTVO PREDALPSKIH POKRAJIN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. a GEO, 26.3.2020

PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO PREDALPSKIH POKRAJIN

Naredi izpiske iz učbenika pri tem poglavju, vezane na naslednje ključne besede:

 • Poselitev:
 • Gospodarstvo v preteklosti: Tu si izpiši premogovniške kraje in kaj so izkopavali. Poišči jih tudi v atlasu.
 • Gospodarstvo danes:
 • Prometne povezave:

Preberi si besedilo o Velenju, Celju in idrijski dediščini.

Če imaš le možnost, naredi dve interaktivni nalogi v iRokusu - učbenik Raziskujem Slovenijo 9 - pri tem poglavju.

Fotografijo zapiskov pošlji na moj e-poštni naslov do 27. 3. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO PREDALPSKIH POKRAJIN

Poselitev:

 • Značilna razložena poselitev (naselja).
 • V manjših dolinah v hribovitem svetu: gručaste vasi.
 • Po prisojnih pobočjih in na slemenih: samotne kmetije, zaselki.
 • Ponekod v hribovjih: izseljevanje.
 • Najgosteje so poseljene kotline in večje doline (Ljubljana, Celje, Kranj in Velenje). Tam število prebivalstva narašča.

Gospodarstvo v preteklosti:

 • Predalpske pokrajine je industrializacija najprej zajela.
 • Rudarstvo: Idrija: živo srebro, Mežica: svinec, cink, Hrastnik, Zagorje, Trbovlje: rjavi premog.

Gospodarstvo danes:

 • V hribovitem svetu: živinoreja in gozdarstvo, turizem na kmetiji..
 • V kotlinah in dolinah: živinoreja in poljedelstvo, industrija, energetika, turizem.

Prometne povezave: tu potekajo glavne prometne povezave v Sloveniji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


Prejšnja stran: 9. a 1. teden
Naslednja stran: 9. a 3. teden