9. a 1. teden

9. a GEO, torek, 17.3.2020

KRAS V SLOVENIJI

Odgovori na vprašanja s pomočjo učbenika za geografijo in poišči zemljepisne pojme v atlasu.

 • Kaj pomeni kras z (malo začetnico)?
 • Kaj pomeni beseda Kras (z veliko začetnico)?
 • Kaj je to korozija? Kemično raztapljanje apnenca v vodi.
 • Kateri so površinski kraški pojavi?
  • V atlasu poišči kraška polja: Cerkniško polje, Planinsko polje, Babno polje.
 • Katera je osnovna značilnost ponikalnic?
  • V atlasu poišči ponikalnice: Pivka, reka Reka, Ljubljanica, Rinža.
 • Kateri so podzemeljski kraški pojavi?
  • V atlasu poišči jame: Postojnska jama, Škocjanske jame, Križna jama.
 • Kako delimo kapnike?

Fotografije odgovorov pošljite na moj e-poštni naslov (ursa.luzar@os-sostro.sido srede 18.3. do 18.00.Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Rešitve bodo objavljene na tej spletni strani po roku za oddajo.

O Dinarskokraških pokrajinah lahko znanje utrdiš tudi s pomočjo spletne strani: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2650/index4.html

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2649/index.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: KRAS V SLOVENIJI, 17.3.2020

 • Kaj pomeni kras z (malo začetnico)?

Tip površja s kraškimi pojavi.

 • Kaj pomeni beseda Kras (z veliko začetnico)?

Obsredozemska pokrajina.

 • Kaj je to korozija?

Kemično raztapljanje apnenca v vodi.

 • Kateri so površinski kraški pojavi?

Kraška polja, uvale in vrtače.

 • Katera je osnovna značilnost ponikalnic?

Da poniknejo in se drugje spet pojavijo.

 • Kateri so podzemeljski kraški pojavi?

Jame, kapniki, ponvice, brezna …

 • Kako delimo kapnike?

Ločimo stoječe kapnike ali stalagmite (rastejo s tal), viseče kapnike ali stalaktite (visijo s stropa). Kadar se stalagmit in stalaktit združita, nastane kapniški steber ali stalagmat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. a GEO, četrtek, 19. 3. 2020

PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO DINARSKOKRAŠKIH POKRAJIN

Naredi izpiske iz učbenika, vezane na naslednje ključne besede:

 • Gostota poselitve:
 • Naselja:
 • Gospodarstvo v preteklosti:
 • Gospodarstvo danes:
 • Prometne povezave:
 • Bloški smučarji:
 • Suha roba:
  • V atlasu poišči: Kočevje, Postojno, Grosuplje, Logatec, Cerknico, Ribnico, Črnomelj, Metliko.

Fotografijo izpiskov pošlji na moj e-poštni naslov do petka, 20. 3. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom  zabeležila vaše delo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REŠITVE: PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO DINARSKOKRAŠKIH POKRAJIN

 • Gostota poselitve: v povprečju redka.
 • Naselja: prevladujejo gručasta naselja.
 • Gospodarstvo v preteklosti:
  • Na planotah in v hribovjih je prevladovala živinoreja (predvsem ovčjereja in govedoreja).
  • Gozdarstvo in dejavnosti, vezane na les.
  • Lesna industrija (po 2. sv. vojni)
 • Gospodarstvo danes:
  • Ovčjereja
  • Vinogradništvo (obrobje Krške kotline in v Beli krajini)
  • Manjša industrijska središča.
  • Turizem (kraške jame, Cerkniško jezero, Krka, Kolpa …)
 • Prometna mreža: marsikje zelo redka.
 • Bloški smučarji: Smuči so bile včasih edino prevozno sredstvo pozimi.
 • Suha roba: Izraz označuje lesene izdelke za vsakdanjo rabo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prejšnja stran: 8. c 10. teden
Naslednja stran: 9. a 2. teden