8. c 10. teden

27. 5. 2020

GOSPODARSTVO JUŽNE AMERIKE

Preberi tekst v samostojnem delovnem zvezku na strani 106 in 107 ter reši 1. nalogo na strani 108.

Rešitev nalog ni potrebno pošiljati. Svoje rešitve primerjaj z rešitvami, ki bodo naslednji dan objavljene na spletni strani šole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prejšnja stran: 8. c 9. teden
Naslednja stran: 9. a 1. teden