8. b 9. teden

8. b GEO, 18. 5. 2020

GOSPODARSTVO JUŽNE AMERIKE

Preberi tekst v samostojnem delovnem zvezku na strani 106 in 107 ter reši 1. nalogo na strani 108.

Sliko rešene naloge danes NI potrebno pošiljati. Svoje rešitve primerjajte z rešitvami, ki bodo naslednji dan objavljene na spletni strani šole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: GOSPODARSTVO JUŽNE AMERIKE

SDZ, str. 108, 1. naloga:

Večina obdelovalnih površin je v rokah veleposestnikov, pridelki so namenjeni predvsem za izvoz. Večina prebivalstva živi na majhnih kmetijah in se preživlja s samooskrbnim poljedelstvom.

Na območju, kjer je manj padavin, je pomembna živinoreja, glavno živinorejsko območje v Južni Ameriki so Pampe. Živinoreja je najpomembnejša v Argentini, Paragvaju in Urugvaju.

V tropskih območjih imajo plantaže, kjer pridelujejo kavo, kakav, sladkorni trs.

Raznovrstna in bogata rudna nahajališča. Številna rudna bogastva so na velikih nadmorskih višinah in težko dostopna, nahajališča nafte in zemeljskega plina pa so v Venezueli in Amazonskem nižavju.

Večji del industrije je vezan na predelavo naravnih virov – kmetijskih pridelkov in rud. Industrija z izjemo Argentine in Brazilije pokriva predvsem domače potrebe.

Južna Amerika je turistično zelo zanimiva (naravna in kulturna dediščina). Obmorskih letovišč številne države zaradi slabe infrastrukture in slabše gospodarske razvitosti ne izkoriščajo.


Prejšnja stran: 8. b 8. teden
Naslednja stran: 8. b 10. teden