8. b 5. teden

8. b GEO, 16. 4. 2020

PODNEBJE JUŽNE AMERIKE

Preberi tekst v samostojnem delovnem zvezku na strani 97, 98  ter reši 1. nalogo.

Sliko rešene naloge pošlji na moj e-naslov do 17. 4. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: PODNEBJE JUŽNE AMERIKE

SDZ, str. 98: 1. naloga:

A) vroči, južni subtropski, južni zmernotopli, južni subpolarni

B) geografska lega, nadmorska višina, morski tokovi

C)

a) Antofagasta

b) Hladen morski tok in pasati (suhi vetrovi ob južnem povratniku).

c) Iquitos, lega ob ekvatorju, zelo majhen vpadni kot Sončevih žarkov, dvigovanje zraka, vlaga v zraku se kondenzira.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obveščam vas, da pisnega preizkusa znanja, ki je bil predviden v tej ocenjevalni konferenci, ne bo.

Po prihodu v šolo boste pridobili še eno ustno oceno.


Prejšnja stran: 8. b 4. teden
Naslednja stran: 8. b 6. teden