8. b 1. teden

8. b GEO, 16. 3. 2020

GOSPODARSTVO SEVERNE AMERIKE

Preberi tekst v samostojnem delovnem zvezku na straneh 78, 79 in 80  ter reši vse naloge na teh straneh.

Nato odgovori na vprašanja:

 1. Kaj je značilno za intenzivno kmetijstvo?
 2. Pojasni razliko med farmo in ranči.
 3. S katerimi gospodarskimi problemi se soočajo države Srednje Amerike?
 4. Pojasni pomen Panamskega prekopa za svetovno trgovino.

 

Na koncu v zvezek še preriši tabelo:

Primerjava med gospodarstvoma Severne Amerike in srednje Amerike:

Severna Amerika(ZDA in Kanada)

Srednja Amerika

intenzivno kmetijstvo (farme in ranči)

plantažno in samooskrbno kmetijstvo

bogata nahajališča rud (Apalači in Kordiljere ter Aljaska in Mehiški zaliv), gozd

nekaj rudnih bogastev v Kordiljerah in v ob obalah Mehiškega zaliva (nafta)

postindustrijska družba (storitve)

države v razvoju

Razvita turistična dejavnost (narodni parki in mesta).

Razvita turistična dejavnost - Maji in Azteki ter obmorska letovišča ob obalah in na Karibskih otokih + križarjenja.

Panamski prekop

Odgovore na vprašanja pošljite na moj E-poštni naslov (ursa.luzar@os-sostro.si) danes, 16. 3. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom posredovala pravilne rešitve odgovorov in zabeležila vaše delo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: GOSPODARSTVO S AMERIKE, 16.3.2020

Odgovori na vprašanja:

 1. Kaj je značilno za intenzivno kmetijstvo?

Zanj je značilna uporaba moderne mehanizacije, umetnih gnojil, velike obdelovalne površine in namakanje.

 1. Pojasni razliko med farmo in ranči.

Farme so poljedeljske kmetije, ranči so živinorejske kmetije.

 1. S katerimi gospodarskimi problemi se soočajo države Srednje Amerike?

Gospodarski problemi držav Srednje Amerike so velik državni dolg, socialne razlike, brezposelnost in nasilje.

 1. Pojasni pomen Panamskega prekopa za svetovno trgovino.

Panamski prekop precej skrajša pot med Atlantskim in Tihim oceanom in s tem poceni transportne stroške trgovskih podjetij.

Rešitve iz  SDZ:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. b GEO, 19. 3. 2020

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

Preberi  vsa besedila v SDZ na straneh od 82 do 84.

Reši naloge na teh straneh.

Nato v zvezek odgovori na vprašanja s celimi stavki, saj je to tvoj zapis snovi:

-          Koliko držav sestavlja ZDA?

-          Katero je glavno mesto ZDA?

-          Kateri so vzroki za hiter gospodarski razvoj ZDA?

-          V kateri naravnogeografski enoti ZDA je kmetijstvo najpomembnejša gospodarska dejavnost?

-          Kaj je to multinacionalka?

-          Kaj je to Silicijeva dolina?

 

Fotografije odgovorov na vprašanja in rešenih nalog v SDZ pošlji na moj e-poštni naslov do petka, 20. 3. do 18.00.

Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Odgovori bodo objavljeni na tej spletni strani po roku za oddajo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

Rešene naloge v SDZ:

Str. 82:1. naloga:

A) po letu 1930

B) po letu 1970

C) Največ se priseljujejo iz Azije ter Srednje in Južne Amerike.

Str. 83: 2. naloga: Želel je poudariti, da so se v zadnjih desetletjih razmere v državi zelo spremenile. Pripadnik rase, ki pred desetletji niti ne bi bila postrežena v restavraciji, je danes na čelu države.

Odgovori na vprašanja:

 • Koliko držav sestavlja ZDA? 50.
 • Katero je glavno mesto ZDA? Washington.

 

 • Kateri so vzroki za hiter gospodarski razvoj ZDA?

-          Naravni viri

-          Dober prometni položaj

-          Daljše obdobje miru

-          Odprt gospodarski sistem

-          Vlaganje v znanje in raziskave.

 • V kateri naravnogeografski enoti ZDA je kmetijstvo najpomembnejša gospodarska dejavnost? V Osrednjem nižavju.
 • Kaj je to multinacionalka? Veliko podjetje, ki deluje v več državah.
 • Kaj je to Silicijeva dolina? Dolina južno od San Francisca, kjer imajo sedež velika računalniška in visokotehnološka podjetja. Ime je dolina po siliciju, iz katerega so izdelani čipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Priporočam ogled dokumentarne oddaje "REVNI V BOGATI AMERIKI" na TV SLO 2 v torek, 24. 3. 2020 ob 20.00.


Prejšnja stran: 8. a 11. teden
Naslednja stran: 8. b 2. teden