7. c 3. teden

7. c GEO, 31. 3. 2020

Preberi besedilo v SDZ na straneh 95 -98.

Nato prepiši v zvezek spodnji zapis:

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI VZHODNE EVROPE IN SEVERNE AZIJE

Gostota poselitve: zelo redka.

Jezikovne skupine:

  • Slovani (Ukrajinci, Belorusi, Rusi) in
  • Romani (Moldavci).

Gospodarstvo: prevladuje gozdarstvo (na severu), poljedelstvo (v Ukrajini, na jugu Rusije) in težka industrija. Rusija je pomembna izvoznica nafte, zemeljskega plina in rud.

Reši nalogo 4, 5 in 6 na straneh 96, 97 in 98.

Fotografijo rešenih nalog pošlji na moj e-poštni naslov do 1. 4. 2020 do 18:00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Rešitve bodo objavljene na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI  VZHODNE EVROPE IN SEVERNE AZIJE

SDZ, str. 96: 4. naloga:

A) Poleg Severne Evrope je Vzhodna Evropa najredkeje poseljena.

B) Proti vzhodu in severu se gostota poselitve zmanjšuje.

C) V Severni Aziji je poselitev še redkejša.

Č) Podnebje, nadmorska višina, gospodarska razvitost.

 

SDZ, str. 97: 5. naloga:

A) Nafta, zemeljski plin, črni premog, železo, baker, uran …

B) Največja rudna nahajališča so v Sibiriji in na Uralu.

C) Velikega dela rud ne izkoriščajo zaradi velikih razdalj, nizkih temperatur, slabih prometnih povezav.

Č) V Vzhodni Evropi in Severni Aziji prevladuje težka industrija.

D) Tovarne so propadle zaradi zastarele tehnologije, nekonkurenčnih izdelkov. Posledice so številni brezposelni, revščina, odseljevanje.

 

SDZ, str. 98: 6. naloga:

Rusija, Ukrajina, Moldavija, Belorusija.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. c GEO, 3. 4. 2020

EVROPA ŠE ENKRAT NA KRATKO

V SDZ na strani 100 obkroži pravilne odgovore.

V SDZ na strani 101 ustno odgovori na vprašanja.

Fotografijo rešene naloge na strani 100 pošlji na moj e-poštni naslov do 6. 4. 2020 do 18:00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Rešitve bodo objavljene na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE:  EVROPA ŠE ENKRAT NA KRATKO

SDZ, str. 100:

1. c

2. Dardanele: č, Ural: a, Črnem: c, Kavkaz: b

3. c

4. c

5. a

6. c

7. b

8. a

9. c

10. b

11. b


Prejšnja stran: 7. c 2. teden
Naslednja stran: 7. c 4. teden