7. c 1. teden

7. c GEO, 17. 3. 2020

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SEVERNE EVROPE

Preglej, če imaš prepisane izpiske o gospodarstvu v Severni Evropi. Če jih nimaš, naredi izpiske o gospodarstvu iz samostojnega delovnega zvezka na strani 85 in 86, ločeno za:

  • Skandinavsko gospodarstvo:
  • Pribaltsko gospodarstvo:

Dopolni preglednico v SDZ na strani 86 in pošlji fotografijo rešene preglednice na moj e-poštni naslov do 19. 3. do 18.00.

Vsem, ki boste odgovorili bom zabeležila vaše delo. Rešitve preglednice bodo objavljene na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SEVERNE EVROPE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. c GEO, 20. 3. 2020

Preberi besedilo v SDZ na straneh 88 in 89. Pri razumevanju prebranega naj ti bodo v pomoč spodnji izpiski. Kar je zapisano z modro in rdečo, prepiši v zvezek.

OBLIKOVANJE POVRŠJA

Notranje sile = premiki litosferskih plošč > nastanejo gorovja, potresi, ognjeniki.

Zunanje sile = Sonce, voda, živi organizmi > povzročajo odnašanje, preperevanje tal.


 

Spodnjim ledeniškim reliefnim oblikam s pomočjo SDZ na str. 89 v zvezek dopiši razlago.

Ledeniške reliefne oblike:

  • Fjell:
  • Fjord:
  • U dolina:
  • Ledeniška morena: nanosi materiala, ki so ga ledeniki nosili s seboj.

 

Če imaš le možnost, si poglej vse videoposnetke na iRokusu – SZD Raziskujem stari svet 7 na straneh 88-91.

Fotografijo izpiskov v zvezek pošlji na moj e-poštni naslov do ponedeljka, 23. 3. do 18.00.

Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Razlage ledeniških reliefnih oblik bodo objavljene na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: OBLIKOVANJE POVRŠJA

Ledeniške reliefne oblike:

  • Fjell: gorato, planotasto površje med fjordi.

 

  • Fjord: dolina v obliki črke U, ki jo je zalilo morje.

 

  • U dolina: ledeniki so razširili in poglobili nekdanjo rečno (V) dolino.

 

  • Ledeniška morena: nanosi materiala, ki so ga ledeniki nosili s seboj.

Prejšnja stran: 7. b 10. teden
Naslednja stran: 7. c 2. teden