7. b 9. teden

7. b GEO, 20. 5. 2020

RAZVOJ GOSPODARSTVA V AZIJI

Večina prebivalstva se v Aziji preživlja s kmetijstvom. Kljub temu so se nekatere države močno gospodarsko razvile tudi na drugih področjih.

Preberi besedilo v SDZ na strani 124.

Nato v zvezek prepiši in dopolni stavke s primeri azijskih držav.

●        V drugi polovici 20. stoletja se je začel hiter gospodarski vzpon:

●        Mali azijski tigri:

●        Proizvajalke nafte in zemeljskega plina:

●        Države v razvoju:

V SDZ na strani 124 naredi nalogi 3 in 4.

Sliko rešene naloge danes NI potrebno pošiljati. Svoje rešitve primerjajte z rešitvami, ki bodo naslednji dan objavljene na spletni strani šole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: RAZVOJ GOSPODARSTVA V AZIJI

V drugi polovici 20. stoletja se je začel hiter gospodarski vzpon: Izrael, Japonska.

Mali azijski tigri: Južna Koreja, Singapur, Hongkong, Tajvan.

Proizvajalke nafte in zemeljskega plina: Države ob Perzijskem zalivu.

Države v razvoju: Kitajska (veliko surovin in poceni delovne sile), Malezija, Indonezija, Tajska.

Rešitve nalog v SDZ:

Str. 124, 3. naloga: Velika podjetja iz gospodarsko visoko razvitih držav selijo proizvodnjo v gospodarsko manj razvite države zaradi poceni delovne sile in pomanjkljive okoljske zakonodaje.

Str. 124, 4. naloga: individualni odgovori.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. b GEO, 22. 5. 2020

DELITEV AZIJE

Preberi besedilo na strani 126 in naredi nalogo 1.

Sliko rešene naloge danes NI potrebno pošiljati. Svoje rešitve primerjajte z rešitvami, ki bodo naslednji dan objavljene na spletni strani šole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITEV: DELITEV AZIJE

Pri spodnjem zemljevidu manjka še Ciper.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prejšnja stran: 7. b 7. teden
Naslednja stran: 7. b 10. teden