7. b 7. teden

7. b GEO, 6. 5. 2020

VERSTVA SVETA

Preberi v samostojnem delovnem zvezku strani 118 in 119.

Nato reši naloge na strani 120.

Pri ocenjevanju znanja bodo v ospredju osnovne značilnosti krščanstva, islama in hinduizma.

Fotografije rešenih nalog mi pošlji na moj E-poštni naslov do 7. 5. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Rešitve bodo objavljene na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: VERSTVA SVETA

Str. 120, PRED:

krščanstvo – kristjani

budizem – budisti

hinduizem – hindujci

judovstvo – judje

 

MED:

A)

Krščanstvo se deli na katoliško, pravoslavno in protestantsko vero.

Biblija = Sveto pismo = sveta knjiga krščanstva.

B)

Nedeljski obiski maše, skupna družinska kosila.

Molitev 5-krat na dan, prepovedano uživanje svinjine, alkohola in izstopajoča oblačila, prepovedano je tudi izstopajoče vedenje in razkazovanje razkritega telesa.

Družba razdeljena v kaste, krava je sveta žival, zato govedine ne jejo.

PO: individualni odgovori.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. b GEO, 8. 5. 2020

GOSPODARSTVO AZIJE: KMETIJSTVO

V zvezek prepiši spodnjo tabelo.

Preberi besedilo v SDZ Raziskujem stari svet 7 na str. 122, 123 in reši 1. in 2. nalogo na strani 123.

Če imaš le možnost, si poglej videoposnetka na iRokusu (SZD Raziskujem stari svet 7) na strani 122 in naredi interaktivno nalogo.

Fotografijo rešenih nalog pošlji na moj E-poštni naslov do 9. 5. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Rešitve bodo objavljene na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: GOSPODARSTVO AZIJE: KMETIJSTVO

Rešitve nalog v SDZ:

Str. 123, 1. naloga:

Pozitivna posledica: Večji hektarski donos, ker so bile rastline bolj donosne.

Negativna posledica: Semena draga, povečevanje razlik med revnimi in bogatimi.

Str. 123, 2. naloga:

A) Polje najprej poplavijo, posejejo riž, riž populijo in presadijo na preorano polje, ko riž dozori, polja izsušijo in požanjejo riž.

B) Toplota in voda, namakalni sistemi, monsunsko podnebje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prejšnja stran: 7. b 6. teden
Naslednja stran: 7. b 9. teden