7. b 2. teden

Priporočam ogled dokumentarnih oddaj:

- "MOHAMED BIN SALMAN, PRINC Z DVEMA OBRAZOMA" na TV SLO 1 v torek, 24. 3. 2020 ob 20.55.

- "RUSIJA IZ ZRAKA, OBALE: OD BELEGA MORJA DO ZALIVA ZLATI ROG" na TV SLO 2 v četrtek, 26. 3. 2020 ob 20.00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. b GEO, 25. 3. 2020

NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI VZHODNE EVROPE IN SEVERNE AZIJE 2. del, SDZ, str. 94, 95.

Najprej si oglej zemljevid podnebij  v SDZ na strani 17 in iz njega razberi, katera podnebja prevladujejo na obravnavanem območju.

Preberi besedilo o podnebju in rastlinstvu na straneh 94 in 95.

Nato prepiši v zvezek spodnji zapis (nadaljevanje od prejšnje ure):

Podnebje in rastlinstvo:

  • Tundrsko (subpolarno) podnebje   >   tundra.
  • Zmernohladno podnebje   >   tajga.
  • Celinsko podnebje   >   mešani in listnati gozd ali stepa.

Na koncu reši v SDZ na str. 94 in 95 nalogi 2 in 3.

Fotografijo rešenih nalog iz SDZ pošlji na moj e-poštni naslov do 26. 3. 2020 do 18:00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Rešitve bodo objavljene na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI VZHODNE EVROPE IN SEVERNE AZIJE 2. del

Str. 94: 2.naloga

A) a, c, č

B)  oddaljenost od morja, geografska lega geografska lega geografska lega, oddaljenost od morja

 

Str. 95: 3. naloga:

stepa – travniško rastlinstvo – celinsko podnebje;

tundra – mahovi,  lišaji in nizko grmičje – tundrsko podnebje;

tajga – iglasti gozd – zmerno hladno podnebje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. b GEO, 27. 3. 2020

Preberi besedilo o podnebju in rastlinstvu na straneh 95 -98.

Nato prepiši v zvezek spodnji zapis:

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI  VZHODNE EVROPE IN SEVERNE AZIJE

Poselitev

Gostota poselitve: zelo redka.

Jezikovne skupine:

  • Slovani (Ukrajinci, Belorusi, Rusi) in
  • Romani (Moldavci).

Gospodarstvo: prevladuje gozdarstvo (na severu), poljedelstvo (v Ukrajini, na jugu Rusije) in težka industrija. Rusija je pomembna izvoznica nafte, zemeljskega plina in rud.

Reši nalogo 4, 5 in 6 na straneh 96, 97 in 98.

Fotografijo rešenih nalog pošlji na moj e-poštni naslov do 30. 3. 2020 do 18:00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Rešitve bodo objavljene na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI  VZHODNE EVROPE IN SEVERNE AZIJE

SDZ, str. 96: 4. naloga:

A) Poleg Severne Evrope je Vzhodna Evropa najredkeje poseljena.

B) Proti vzhodu in severu se gostota poselitve zmanjšuje.

C) V Severni Aziji je poselitev še redkejša.

Č) Podnebje, nadmorska višina, gospodarska razvitost.

 

SDZ, str. 97: 5. naloga:

A) Nafta, zemeljski plin, črni premog, železo, baker, uran …

B) Največja rudna nahajališča so v Sibiriji in na Uralu.

C) Velikega dela rud ne izkoriščajo zaradi velikih razdalj, nizkih temperatur, slabih prometnih povezav.

Č) V Vzhodni Evropi in Severni Aziji prevladuje težka industrija.

D) Tovarne so propadle zaradi zastarele tehnologije, nekonkurenčnih izdelkov. Posledice so številni brezposelni, revščina, odseljevanje.

 

SDZ, str. 98: 6. naloga:

Rusija, Ukrajina, Moldavija, Belorusija.


Prejšnja stran: 7. b 1. teden
Naslednja stran: 7. b 3. teden