7. b 1. teden

7. b GEO, 18. 3. 2020

Preberi besedilo v SDZ na straneh 88 in 89. Pri razumevanju prebranega naj ti bodo v pomoč spodnji izpiski. Kar je zapisano z modro in rdečo, prepiši v zvezek.

OBLIKOVANJE POVRŠJA

Notranje sile = premiki litosferskih plošč > nastanejo gorovja, potresi, ognjeniki.

Zunanje sile = Sonce, voda, živi organizmi > povzročajo odnašanje, preperevanje tal.


 

Spodnjim ledeniškim reliefnim oblikam s pomočjo SDZ na str. 89 v zvezek dopiši razlago.

Ledeniške reliefne oblike:

  • Fjell:
  • Fjord:
  • U dolina:
  • Ledeniška morena: nanosi materiala, ki so ga ledeniki nosili s seboj.

 

Če imaš le možnost, si poglej vse videoposnetke na iRokusu – SZD Raziskujem stari svet 7 na straneh 88-91.

Fotografijo izpiskov v zvezek pošlji na moj e-poštni naslov do 19. 3. do 18.00.

Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Razlage ledeniških reliefnih oblik bodo objavljene na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REŠITVE: OBLIKOVANJE POVRŠJA

Razlage ledeniških reliefnih oblik:

  • Fjell: gorato, planotasto površje med fjordi.
  • Fjord: dolina v obliki črke U, ki jo je zalilo morje.
  • U dolina: ledeniki so razširili in poglobili nekdanjo rečno (V) dolino.
  • Ledeniška morena: nanosi materiala, ki so ga ledeniki nosili s seboj.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. b GEO, 20. 3. 2020

NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI VZHODNE EVROPE IN SEVERNE AZIJE 1. del, SDZ, str. 92, 93.

V zvezek naredi nov naslov in izpiši države in glavna mesta Vzhodne Evrope in Severne Azije. Nato naredi nalogo 1A na strani 93.

Naredi v zvezek spodnji zapis. Nato naredi nalogo 1 B in C na strani 93.


 

***Glavna mesta si zapomni, vse pojme poišči tudi v atlasu ali na spletnih zemljevidih, da boš uspešen/a pri tekmovanju :)

Fotografiji izpiskov in rešene naloge pošlji na moj e-poštni naslov do ponedeljka, 23. 3. 2020 do 18:00.

Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležila vaše delo. Rešitve bodo objavljene na tej spletni strani po roku za oddajo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI VZHODNE EVROPE IN SEVERNE AZIJE 1. del


Prejšnja stran: 7. a 11. teden
Naslednja stran: 7. b 2. teden