7. a 9. teden

7. a GEO, 18. 5. 2020

POPLAVE

Preberi tekst v SDZ na strani 138 in 139 ter reši naloge na strani 140 in 141.

Rešitev nalog ni potrebno pošiljati. Svoje rešitve primerjajte z rešitvami, ki bodo naslednji dan objavljene na spletni strani šole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: POPLAVE

SDZ, str. 140, PRED:

Vzroki: Velika količina padavin v zelo kratkem času.

Posledice: Velika materialna škoda, redkeje žrtve.

MED:

A)

Vzroki: Monsuni, ki sovpadajo s taljenjem snega v gorah.

Posledice: Velika materialna škoda, uničeni pridelki, številne žrtve.

B) individualni odgovori.

PO:

individualni odgovori.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. a GEO, 21. 5. 2020

JUŽNA AZIJA – površje, podnebje in rastlinstvo

Preberi besedilo v SDZ na strani 142 in 143 in naredi 1., 2. in 3. nalogo.

Rešitev nalog ni potrebno pošiljati. Svoje rešitve primerjajte z rešitvami, ki bodo naslednji dan objavljene na spletni strani šole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: JUŽNA AZIJA – površje, podnebje in rastlinstvo

1. Naloga: s pomočjo atlasa.

2. naloga: s pomočjo atlasa.

3. naloga: območje ima nizko nadmorsko višino, gosto rečno omrežje, reke pritečejo iz gora, kjer se poleti talita led in sneg, poleti je nad območjem tudi monsunsko deževje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prejšnja stran: 7. a 8. teden
Naslednja stran: 7. a 10. teden