7. a 6. teden

7. a GEO, 20. 4. 2020

JUGOVZHODNA AZIJA 2. del

V samostojnem delovnem zvezku preberi besedilo na strani 132 in 133.

Naredi nalogi:

SDZ, str. 132, naloga 2,

SDZ, str. 133, naloga 3.

Fotografijo rešenih nalog pošlji na moj E-poštni naslov (sluzba.tomaz@gmail.com) do 21. 4. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležil vaše delo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: JUGOVZHODNA AZIJA 2. del

SDZ, str. 132, naloga 2:

A)

Povprečna januarska temperatura: 26 °C.

Povprečna julijska temperatura: 27 °C.

Letna količina padavin: 1800 mm.

Razporeditev padavin preko leta: Višek padavin je decembra, januarja in februarja.

B)

Vpliv geografske lege na podnebje Džakarte: Džakarta leži blizu ekvatorja, kjer je vpadni kot sončevih žarkov velik in posledično veliko segrevanje in visoke temperature čez celo leto.

SDZ, str. 133, naloga 3:

X √ √ X X √

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. a GEO, 23. 4. 2020

POTRESI IN CUNAMIJI

Preberi vse besedilo na str. 134, 135.

V zvezek napiši naslov in razloži naslednje ključne besede:

Vzrok za potrese:

Epicenter:

Seizmograf:

Richterjeva lestvica (kaj meri, koliko stopenj ima):

Napovedovanje potresov:

Zavarovanje pred potresi:

Cunami:

Fotografijo izpiskov pošlji na moj e-poštni naslov do 24. 4. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom  zabeležil vaše delo. Rešitve bodo objavljene na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: POTRESI IN CUNAMIJI

Vzrok za potrese: Premikanje litosferskih plošč.

Epicenter: Točka na zemeljski površini, ki je navpično nad žariščem potresa v notranjosti Zemlje.

Seizmograf: Priprava za ugotavljanje, merjenje potresnih sunkov.

Richterjeva lestvica (kaj meri, koliko stopenj ima): Meri učinke potresa na zgradbah, predmetih, ljudeh in v naravi. Ima 9 stopenj.

Napovedovanje potresov: Ne da se jih napovedati vnaprej. Določena območja so potresno bolj ogrožena.

Zavarovanje pred potresi: Spoštovanje predpisov o potresnovarni gradnji, potresno zavarovanje premoženja in seznanjenost o ravnanju v primeru požara.

Cunami: Močan potres na morskem dnu premakne velikansko vodno gmoto. Ko doseže obalo, jo poplavi in povzroči veliko opustošenje.


Prejšnja stran: 7. a 5. teden
Naslednja stran: 7. a 7. teden