7. a 4. teden

7. a GEO, 6. 4. 2020

VZHODNA AZIJA

V SDZ preberi besedilo na strani 128.

V zvezek napiši naslov in zapiši države Vzhodne Azije in njihova glavna mesta.

Naredi nalogo 1.

Fotografijo rešene naloge pošlj na moj E-poštni naslov (sluzba.tomaz@gmail.com) do 7. 4. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležil vaše delo. Rešitve bodo objavljene na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: VZHODNA AZIJA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. a GEO, 9. 4. 2020

VZHODNA AZIJA

V SDZ preberi besedilo na straneh 129 in 130.

Naredi nalogi 2. in 3.

Fotografijo rešenih nalog pošlj na moj E-poštni naslov (sluzba.tomaz@gmail.com) do 10. 4. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležil vaše delo. Rešitve bodo objavljene na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: VZHODNA AZIJA

SDZ, str. 129, naloga 2:

Vzroki za izgradnjo: Potrebe po energiji zaradi hitrega razvoja gospodarstva.

Posledice izgradnje: Zmanjšana poraba premoga, zmanjšanje onesnaževanje okolja, izboljšana poplavna varnost območja, izselitev več kot milijon ljudi, poplavljena številna mesta in vasi.

SDZ, str. 130, naloga 3:

Pogoji za kmetijstvo na zahodu Kitajske in v Mongoliji so slabi, ker gorstva na jugu in zahodu preprečujejo vlažnim vetrovom prehod v notranjost, notranjost je zato puščavska in polpuščavska.


Prejšnja stran: 7. a 3. teden
Naslednja stran: 7. a 5. teden