7. a 3. teden

7. a GEO, 30. 3. 2020

RAZVOJ GOSPODARSTVA V AZIJI

Večina prebivalstva se v Aziji preživlja s kmetijstvom. Kljub temu so se nekatere države močno gospodarsko razvile tudi na drugih področjih.

Preberi besedilo v SDZ na strani 124 in v zvezek prepiši in dopolni stavke s primeri azijskih držav.

●        V drugi polovici 20. stoletja se je začel hiter gospodarski vzpon:

●        Mali azijski tigri:

●        Proizvajalke nafte in zemeljskega plina:

●        Države v razvoju:

V SDZ na strani 124 naredi nalogi 3 in 4.

Fotografije zapisa v zvezek in rešenih nalog pošlj na moj E-poštni naslov (sluzba.tomaz@gmail.com) do jutri, 31. 3. do 18.00. Vsem, ki boste odgovorili, bom posredoval pravilne rešitve odgovorov in zabeležil vaše delo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: RAZVOJ GOSPODARSTVA V AZIJI

V drugi polovici 20. stoletja se je začel hiter gospodarski vzpon: Izrael, Japonska.

Mali azijski tigri: Južna Koreja, Singapur, Hongkong, Tajvan.

Proizvajalke nafte in zemeljskega plina: Države ob Perzijskem zalivu.

Države v razvoju: Kitajska (veliko surovin in poceni delovne sile), Malezija, Indonezija, Tajska.

Rešitve nalog v SDZ:

Str. 124, 3. naloga: Velika podjetja iz gospodarsko visoko razvitih držav selijo proizvodnjo v gospodarsko manj razvite države zaradi poceni delovne sile in pomanjkljive okoljske zakonodaje.

Str. 124, 4. naloga: individualni odgovori.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. a GEO, 2. 4. 2020

DELITEV AZIJE

Preberi besedilo na strani 126 in naredi nalogo 1.

Fotografijo rešene naloge pošlj na moj E-poštni naslov (sluzba.tomaz@gmail.com) do 3. 4. do 18.00.Vsem, ki boste odgovorili, bom zabeležil vaše delo. Rešitve bodo objavljene na tej spletni strani po roku za oddajo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITEV: DELITEV AZIJE

Pri spodnjem zemljevidu manjka še Ciper.


Prejšnja stran: 7. a 2. teden
Naslednja stran: 7. a 4. teden