7. a 10. teden

7. a GEO, 25. 5. 2020

JUŽNA AZIJA – gospodarstvo in prebivalstvo

Preberi besedilo v SDZ na straneh 143-145  in naredi 4. in 5. nalogo.

Rešitev nalog ni potrebno pošiljati. Svoje rešitve primerjajte z rešitvami, ki bodo naslednji dan objavljene na spletni strani šole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: JUŽNA AZIJA – gospodarstvo in prebivalstvo

SZD, str. 144, naloga 4: Pravilne trditve: b, c, e.

SDZ, str. 145, naloga 5:

A) Zaradi naraščanja števila prebivalstva na podeželju ne pridelajo dovolj hrane, v mestih želijo poiskati službo.

B) Država bi lahko bi legalizirala naselja, napeljala elektriko, vodo, zgradila šole …

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. a GEO, 28. 5. 2020

JUGOZAHODNA AZIJA – površje

Preberi besedilo v SDZ na strani 147 in naredi 1. nalogo.

Rešitev nalog ni potrebno pošiljati. Svoje rešitve primerjajte z rešitvami, ki bodo naslednji dan objavljene na spletni strani šole.


Prejšnja stran: 7. a 9. teden
Naslednja stran: 7. a 11. teden