6. b 9. teden

6. b GEO, 19. 5. 2020

TOPLOTNI PASOVI

Najprej preberi snov v učbeniku na strani 83 in 84.

Opozorilo: V učbeniku je napaka, namesto zapisa: “Večji kot je vpadni kot Sončevih žarkov, močnejše je segrevanje tal.”, bi moralo pisati: “Manjši kot je vpadni kot Sončevih žarkov, močnejše je segrevanje tal.”

Nato reši 1. in 2. vajo na strani 83 in 84.

Rešitev nalog ni potrebno pošiljati. Svoje rešitve primerjajte z rešitvami, ki bodo naslednji dan objavljene na spletni strani šole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REŠITVE: TOPLOTNI PASOVI

SDZ, str. 83 / nal. 1: a, č


Prejšnja stran: 6. b 8. teden
Naslednja stran: 6. b 10. teden