tekmovanje

Tekmovanja se lahko udeležijo učenci 8.in 9. razreda s predhodno

prijavo vodji tekmovanja učiteljici Urški Šetina.

V letošnjem šolskem letu je vpeljano novo tekmovanje za učence 6. in 7. razredov z naslovom Astronomsko tekmovanje - Utrinek.

 

Razpored tekmovanja:

šolsko tekmovanje: četrtek,  8. 12. 2021, ob 13.00 uri

državno tekmovanje: sobota, 15. 1. 2022, ob 10. uri

 

 

 

Okviren obseg znanja, ki bo zajet na tekmovanju (šolskem in državnem):

Učenci morajo poznati:

 • osnove orientacije na Zemlji (smeri neba, zemljepisna širina in dolžina, vrtenje Zemlje in čas, koledar in letni časi);

 • osnove orientacije po nebu in glavne točke ter kroge na nebesni krogli (nebesni poli, zenit in nadir, višina nebesnih teles, višina polov v danem opazovališču, nebesni ekvator, ekliptika, nebesni meridijan): dinamiko neba (kulminacija, vzid in zaid nebesnih teles)

 • rabo vrtljive zvezdne karte - razbrati videz neba v določenem trenutku, odčitavanje vzhodov in zahodov nebesnih teles, kulminacija nebesnih teles, položaj Sonca in ozvezdij;

 • osnovne pojme splošne astronomije (položaji planetov v prostoru – zgornja in spodnja konjunkcija, opozicija, elongacija);

 • različna vesoljska telesa (planeti, kometi, asteroidi, lune, zvezde, zvezdne kopice, meglice, različni tipi galaksij);

 • osnovne pojme astrofizike (zgradba planetov, Sonca, barva zvezd in njihova temperatura); osnovno zgradbo optičnih teleskopov (refraktor, reflektor).

Pri računskih nalogah je potrebno poznati:

 • osnove geometrije (podobni trikotniki, Pitagorov izrek, obseg in ploščina kroga);

 • osnovne enačbe za enakomerno gibanje (pot, čas, definicija hitrosti);

 • pretvarjanje osnovnih in sestavljenih fizikalnih enot za pot, čas in hitrost.

 

Literatura

 • Astronomija, France Avsec, Marijan Prosen, DMFA, 1993;

 • Zvezdni atlas (I in II del), Bojan Kambič, Cambio d.o.o, 2007

 • Ozvezdja, Bojan Kambič, Cambio d.o.o, 2007; vrtljiva zvezdna karta.

Internetne strani z astronomsko vsebino:

- navidezno kroženje Sonca (animacija)

- pot Sonca po nebu (animacija)

- Lunine mene (animacija)


- astronomija za šolo (Jože Pernar)

- virtualna šola astronomije

- odgovori na kvizna vprašanja (na strani MLA)

- uporaba zvezdne karte

- Centralno vesolje - osrednja slovenska vesoljska stran

- NASA

- portal v vesolje

- HubbleSite - vesoljski teleskop Hubble

- seznam astronomske literature

 

Organizator tekmovanja DMFA priporoča internetno stran z animacijami, razlago in kviz vprašanji (v angleškem jeziku).
Prejšnja stran: ASTRONOMSKI TABOR