Seminarska naloga

Navodila učencem za pripravo seminarske naloge

 

1. Preden se odločiš, da boš pripravil seminarsko nalogo, premisli, ali to sploh želiš. Presodi, ali te tema tako zanima, da se boš vanjo poglobil.

2. Pred izdelavo seminarske naloge se posvetuj z učiteljico fizike in knjižničarko glede ciljev seminarske naloge in literature, ki je na voljo za pripravo naloge.

3. V šolski ali drugi knjižnici izberi ustrezno gradivo, ki bo osnova za izdelavo seminarske naloge. Podatke lahko dobiš tudi iz drugih medijev.

4. Gradivo preglej, preberi in izpiši pomembne podatke. Zapiši samo stvari, ki jih
razumeš in jih bodo razumeli tudi tvoji sošolci. 0 stvareh, ki jih ne razumeš, a so
pomembne, se pogovori z učiteljem, učiteljico ali pa poišči pojasnilo v drugi literaturi. Vse tujke moraš znati razložiti, zato si pomagaj s slovarjem tujk in Slovarjem slovenskega knjižnega jezika.

5. Napiši osnutek in ga prinesi pokazat učiteljici v pregled vsaj en teden pred načrtovanim zagovorom. Gradivo lahko slikovno popestriš, vendar premisli, ali je smiselno dodati  slik ali je bolje narediti predstavitev v PowerPointu.

6. Napisi naslov, cilje seminarske naloge, v nadaljevanju predstavi vsebino, v sklepu nakaži
primere uporabe v vsakdanjem življenju oziroma pomen v človekovem razvoju.

7. Čistopis naloge napiši skrbno in čitljivo, najbolje z računalnikom, saj bo naloga
predstavljena na vidnem mestu, da si jo bodo ogledali tudi drugi učenci.

8. Na koncu referata navedi uporabljeno literaturo, svoje ime in razred.

 

Predstavitev seminarske naloge

 

1. Za predstavitev imaš na voljo pet minut. Po dogovoru z  učiteljico in glede na širino obravnavane teme je lahko predstavitev tudi daljša.

2. Vsebine naloge se ne nauči na pamet ali je ne beri z lista, ampak jo pripoveduj s svojimi besedami. Pomagaj si z opornimi točkami, napisanimi na PowerPointu.

3. Za nazornejšo predstavitev uporabi skice, slike, preglednice, modele... Uporabiš
lahko vso učno tehnologijo, ki je na voljo v učilnici (tabla, magneti, grafoskop, učila, računalnik...).

4. Pri demonstraciji poskusov imaš lahko pomočnika.

5. Predstavitev  naloge izdelana v PowerPointu mora vsebovati zvočni zapis in/ali video posnetek, ki se navezuje na snov, oz. pripomore k lažjemu razumevanju pripravljene snovi.

 


Prejšnja stran: OCENJEVANJE
Naslednja stran: TEKMOVANJA