POUK

Učiteljici fizike, ki v šolskem letu 2020/21 poučujeta fiziko.


učiteljici
razred
govorilna ura
za starše
govorilna ura
za učence
ga. Urška Šetina

8.abc

9.a

sreda
4. ura
(10.50 - 11.35)
telefon: 527 25 22
četrtek
6. ura
(12.30 - 13.15)
ga. Klavdija Kresnik

9.bc


telefon: 527 25 22DODATNI POUK: sreda 7. šolska ura, učilnica 9 (kemija).

 Naslednja stran: Dodatni pouk