O projektu

  Cilji programa Erasmus+:
 • Izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti,
 • spodbujati krepitev kakovosti, odličnost inovacij in internacionalizacijo na ravni izobraževalnih institucij in institucij za usposabljanje,
 • spodbujati nastanek evropskega prostora vseživljenjskega učenja,
 • izboljšati poučevanje in učenje jezikov.
  Pričakovani učinki in pozitivni vplivi programa Erasmus+:
 • okrepljena samoiniciativnost,
 • podjetnost,
 • boljše znanje tujih jezikov,
 • višja raven IKT veščine,
 • boljše razumevanje družbene, etične raznolikosti,
 • aktivnejša udeležba v družbi,
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo pri vsakodnevnem delu,
 • spodbujanje družbene, državljanske in medkulturne kompetence.

Sodelujoči učitelji: Renata More (koordinatorka), Dominika Slokar De Lorenzi, Jerneja Osredkar, Simona Hribar Kojc, Urška Šetina, Mitja Vatovec

Opis projekta Erasmus+ L.O.L

Predstavitev projekta Erasmus+ L.O.L

www.erasmusplus.siNaslednja stran: Novice